Fototävlingen Wiki Loves Monuments fångar byggda kulturmiljöer och lyfter fram skatterna i våra egna bildarkiv

Världens största fototävling, Wiki Loves Monuments, kommer att tillbaka igen i september. I år gäller det att söka efter motiv som sällan eller kanske aldrig fotograferats förut. Tävlingen pågår samtidigt i Finland och runt om i världen 1 – 30 september 2021.

Wiki Loves Monuments-tävlingen tar emot tävlingsbidrag som avbildar byggda kulturmiljöer som registrerats av Museiverket eller kommunen. Vi önskar särskilt bilder av motiv som sällan fotograferas. Gör en upptäcktsfärd i ditt närområde och sök efter en plats, en byggnad eller ett landskap som andra inte tänkt på att fotografera!

Du kan också delta i tävlingen genom att hitta en historisk bild som du fotograferar på nytt där man kan se hur tiden har förändrat omgivningen.  Vi uppmuntrar också deltagare att använda drönare för att fotografera omgivningen från nya vinklar eller att gräva fram bilder ur gamla fotoalbum hemma.

Vilka byggnad, platser eller miljöer är ännu inte dokumenterade? Ta dig ut på äventyr och sök efter ofotograferade motiv!

Spara alla dina fotobidrag i Wikimedia Commons bildbank mellan 1 och 30 september 2021. På Wikimedia Commons är alla fotografier fritt tillgängliga för alla under licensen CC BY-SA 4.0. Tävlingsbidragen kan vara både nya och gamla bilder.

Några påminnelser:

  1. Kom ihåg det fysiska avståndet till andra människor när du fotograferar. Följ myndigheternas rekommendationer.
  2. Kom ihåg att följa relevanta officiella riktlinjer ifall du fotograferar med en drönare
  3. Kom ihåg att respektera integritet. Om du vill fotografera ett privat hem eller område, be markägaren om tillstånd först. Om människor syns i bilderna, se till att du får allas medgivande till att publicera bilden.

Tävlingen ordnas av Wikimedia Finland i samarbete med Museiverket och museerna i Kervo. Tävlingen hålls för femte gången i Finland. Målet är att inspirera ett så stort antal människor som möjligt och göra kulturarvet synligt och känt.